Τηλ.: 2310 245202
0
  • Your cart is currently empty.
Τηλ.: 2310 245202
0
  • Your cart is currently empty.

Συντήρηση συστημάτων

   

Η σπουδαιότητα της συντήρησης

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα όταν εγκαθιστάτε ένα σύστημα ασφαλείας είναι η τακτική συντήρησή του. Αν το σύστημά σας δεν συντηρείται όπως πρέπει, διατρέχετε κίνδυνο να μην σας προστατέψει αποτελεσματικά σε περίπτωση κινδύνου. Η προληπτική συντήρηση εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων άρα και την ασφάλειά σας. Επιπλέον σας βοηθάει στην εξοικονόμηση χρημάτων αποτρέποντας τη δημιουργία σοβαρών βλαβών που μπορεί να είναι επιζήμιες.

Για τους λόγους αυτούς, οι κατασκευαστές των συστημάτων ασφαλείας και τα ευρωπαϊκά πρότυπα καθιστούν απαραίτητη τη συντήρηση από 1 έως 3 φορές το χρόνο, ενώ καθορίζουν αυστηρά και τις διαδικασίες της συντήρησης.

Κανονισμοί συντήρησης

Βάσει του νόμου 2518/1997, η εταιρεία που συντηρεί το σύστημά σας θα πρέπει να διαθέτει άδεια λειτουργίας ΙΕΠΥΑ (Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας).

Επιπλέον, για να είναι η συντήρηση αποτελεσματική, είναι απαραίτητο η εταιρεία που την αναλαμβάνει να διαθέτει:

√ Εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό συντήρησης

√ Οργανωμένο τμήμα με αρχείο καταγραφής και επιτήρησης των συντηρήσεων

√ Επάρκεια ανταλλακτικών για άμεση αντικατάσταση όταν χρειαστεί

Συμβόλαιο συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης

Η εταιρεία μας, μέσα από τα συμβόλαια συντήρησης, σας δίνει τη δυνατότητα να συντηρείτε το σύστημα ασφαλείας σας τακτικά με πακέτα σε προνομιακές τιμές και με ειδικές εκπτώσεις.