Τηλ.: 2310 245202
0
  • Your cart is currently empty.
Τηλ.: 2310 245202
0
  • Your cart is currently empty.

Περιμετρικό σύστημα ασφαλείας

Περιμετρικό σύστημα ασφαλείας

Μέγιστη προστασία με τη δύναμη του εξωτερικού προσυναγερμού

Το περιμετρικό σύστημα λειτουργεί σαν προσυναγερμός, δημιουργώντας ένα τοίχος προστασίας γύρω από την επιχείρησή σας που αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την ασφάλειά της. Με τη βοήθεια του περιμετρικού συστήματος αποτρέπετε οποιαδήποτε απόπειρα προσέγγισης μη εξουσιοδοτημένων προσώπων ή οχημάτων, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εμπλοκής με υποψήφιους εισβολείς.

Στην AT SECURITY:

Εφαρμόζουμε νέες πρωτοποριακές λύσεις περιμετρικής ασφάλειας και τις προσαρμόζουμε σε κάθε περιβάλλον μικρών, μεσαίων ή μεγάλων επιχειρήσεων.

Συνδυάζουμε τα συστήματά μας με την υπηρεσία άμεσης επέμβασης της ΔΡΑΣΙΣ SECURITY. Έτσι διασφαλίζουμε την αποτροπή και αντιμετώπιση οποιασδήποτε παραβίασης των εγκαταστάσεών σας. 

Εφαρμόστε καινοτόμους αυτοματισμούς, όπως η ενεργοποίηση εξωτερικού φωτισμού σε απόπειρα εισβολής, και συνδυάστε τους με την άμεση επέμβαση των οχημάτων ασφαλείας μας.

Είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να μην απομακρυνθεί ο κίνδυνος.

Αιφνιδιάστε τους πριν ακόμα πλησιάσουν την επιχείρησή σας!