Τηλ.: 2310 245202
0
  • Your cart is currently empty.
Τηλ.: 2310 245202
0
  • Your cart is currently empty.

Περιμετρικό σύστημα ασφαλείας

Περιμετρικό σύστημα ασφαλείας

Σε προειδοποιεί κρατώντας τον κίνδυνο μακριά από το σπίτι σου

Το περιμετρικό σύστημα λειτουργεί σαν προσυναγερμός, δημιουργώντας ένα τοίχος προστασίας γύρω από το σπίτι σας που αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την ασφάλειά σας.

Με τη βοήθεια του περιμετρικού συστήματος αποτρέπετε οποιαδήποτε εξωτερική απόπειρα προσέγγισης, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εμπλοκής με τους υποψήφιους εισβολείς.

Με την εφαρμογή αυτοματισμών του προσυναγερμού όπως η ενεργοποίηση εξωτερικού φωτισμού σε απόπειρα εισβολής, είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να μην απομακρυνθεί ο κίνδυνος.

Αιφνιδιάστε τους πριν ακόμα πλησιάσουν το σπίτι σας!